MINOR ENVIRONMENTAL ISSUES ASSESSMENT FORM

Motu ku fai mei ai 'a e lipooti
Tokotaha Fetu'utaki
Fetu'utaki Fakaikiiki
Hingoa 'o e kaveinga Faka'atakai
Fakaikiiki 'o e ki'i palopalema faka-'atakai
Anga fefe hono uesia he palopalema faka’atakai ni ‘a ho’o kolo?
Ko e ha ‘a e ngaahi me’amo’ui kehe ‘oku uesia ‘e he palopalema ni faka’atakai ni?
Koe ha hono fuoloa ‘a e fe’ao ‘a e kolo mo e palopalema?
Ko e hā ha solova’anga ‘e ala fakahoko